Ανακοινώσεις  
Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 4ου Κύκλου Σπουδών (02/10/2018)
 Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Καλωσορίσατε στο Π.Μ.Σ. "Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας"

Εκ μέρους των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των διδασκόντων, σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του ιστορικότερου τμήματος (1974)  στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα στο πεδίο των Οικονομικών και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής  Προστασίας.

Ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με σημαντική εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες και με προτυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.
Η διεπιστημονική εξειδίκευση του ΠΜΣ και η ακαδημαϊκή συνέργεια στα πεδία των Οικονομικών, της Διοίκησης, της Κοινωνιολογίας, του Δικαίου, της Πληροφορικής και της

Κοινωνικής Έρευνας, σας προσφέρουν μία ολιστική προσέγγιση και βιωματικού τύπου πρόσληψης προωθημένων ακαδημαϊκών και διοικητικών γνώσεων.

Ελπίζουμε, ότι η ηλεκτρονική σας περιήγηση στον ενημερωτικό οδηγό και οι προσφερόμενες πληροφορίες, θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη βέλτιστη επιλογή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας ανέλιξη.  

Καθηγητής Σωτήριος Σούλης

                                                              Διευθυντής ΠΜΣ                            Περισσότερα.........

On behalf of the academic convenors and the teaching staff we welcome you to the site of the MSc programme in ‘Health and Social Care Management’ provided by one of the most historic Higher Education Departments in Greece (1974) in the field of Economics and Management of Health Services and Social Protection.

A postgraduate degree with significant openness that draws upon international partnerships and standardized operating procedures.
The interdisciplinary specialisation of the programme and the academic synergies in the fields of Economics, Management, Sociology, Law, Informatics and Social Research, offer you a holistic approach, with an applied and practical intake of advanced academic and administrative knowledge.We hope that your online tour to our MSc guide and the available information will help you make the best choice for your academic and professional advancement.

Professor Sotirios Soulis

                                   Director of Postgraduate Studies                 More..........Εθελοντισμός
Βιωματικά
Μαθήματα
Εκδηλώσεις
Έρευνα
Ι.Δ.Β.Ε.
Ενημερωτικός
Οδηγός

Έντυπα

Εκπαιδευτικοί
Χώροι

ISO